Чишћење и каналисање Лопашке реке у Почековини

У протеклом периоду општина Трстеник је уложила значајна средства у санацију бујичних река и потока, а оно што је актуелно то су радови у насељеном месту Почековина, где је у…