Консултативни састанак “Кампања заговарања у превазилажењу главних изазова у законодавству, политикама и пракси у вези са заштитом од дискриминације у Србији”

Невладина организација Праксис, са партнерским огранизацијама “Једнака права и поверење” из Лондона и Санџачким одбором за заштиту људских права и

Read more