Потписан уговор о концесији између града Крушевца и Апотекарске установе “Др Макс”

У Крушевцу је потписан Уговор о концесији између Града Крушевца и Апотекарске установе “Др Макс”, а…