Пуштање у рад високонапонског 110-киловолтног подземног кабловског вода и отварање ТС “Крушевац 3”

Поводом завршетка радова на енергетском каблу А.Д. “Електромрежа Србије” и пуштања у рад трафостанице “Крушевац 3”…