Јавна лицитација за давање у закуп пољопривредног земљишта

Општина Варварин расписала је Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин.

Како се наводи на општинском сајту, оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин расписан је у катастарским општинама Бачина, Бошњане, Варварин варош, Варварин село, Горњи Катун, Горњи Крчин, Доњи Катун, Доњи Крчин, Залоговац, Избеница, Карановац, Мала Крушевица, Мареново, Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац, Парцане, Тољевац и Церница, укупне површине 179,7013 ха.

Лицитациони корак износи 1.000 динара, а увид у документацију у виду графичког прегледа катастарских парцела по катастарским општинама и списка парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Услужног центра Општине Варварин, сваког радног дана 10 до 15 часова.

У наставку текста можете прочитати цео текст Огласа за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Варварин:

КО број јавног надметања површина (ха,ари,м2) Почетна цена

(дин/ха)

Депозит

(дин)

20%

Период закупа

(год)

Степен заштите
БАЧИНА 1 0,7419 12.804 1.900 10
БАЧИНА 2 1,5923 15.057 4.795 10
БАЧИНА 3 0,4483 14.464 1.300 1
БАЧИНА 5 4,5486 14.464 13.158 10
БАЧИНА 6 1,2254 12.864 3.153 10
БАЧИНА 7 2,6117 17.783 9.290 10
БАЧИНА 8 0,0459 14.464 133 1
БАЧИНА 9 0,2106 14.464 609 1
БАЧИНА 10 0,9333 16.242 3.032 1
БАЧИНА 11 0,4548 11.263 1.025 10
БАЧИНА 12 0,4026 17.783 1.432 1
БАЧИНА 13 0,5571 14.464 1.612 10
БАЧИНА 14 0,1774 12.804 454 1
БАЧИНА 15 0,0506 16.242 164 1
БАЧИНА 16 0,5839 14.464 1.689 10
БАЧИНА 17 0,2194 16.242 713 1
БАЧИНА 18 0,0438 14.464 127 1
БАЧИНА 19 0,2259 12.804 578 1
БАЧИНА 20 0,2574 16.242 836 1
БАЧИНА 21 1,3742 16.242 4.463 1
БАЧИНА 22 0,4027 16.242 1.308 1
БАЧИНА 23 0,0147 14.464 43 1
БАЧИНА 24 0,0952 16.242 309 1
БОШЊАНЕ 25 0,3659 17.783 1.301 1
БОШЊАНЕ 26 0,3666 17.783 1.301 1
БОШЊАНЕ 27 0,1297 16.242 421 1
БОШЊАНЕ 28 0,1817 16.242 590 1
БОШЊАНЕ 29 0,3392 16.242 1.102 1
БОШЊАНЕ 30 0,2384 17.783 848 1
БОШЊАНЕ 31 0,0419 14.464 121 1
БОШЊАНЕ 32 0,0777 14.464 225 1
БОШЊАНЕ 33 0,7833 14.464 2.267 10
БОШЊАНЕ 34 0,3324 16.242 1.080 1
БОШЊАНЕ 35 0,3547 11.263 800 1
БОШЊАНЕ 36 0,0689 16.242 230 1
БОШЊАНЕ 37 0,2248 14.464 650 1
ВАРВАРИН варош 38 0,6461 13.456 1.740 10
ВАРВАРИН варош 39 0,5044 17.783 1.794 10
ВАРВАРИН варош 40 0,5195 16.124 1.675 10
ВАРВАРИН варош 41 0,0471 17.783 168 1
ВАРВАРИН варош 42 0,0558 17.783 200 1
ВАРВАРИН варош 43 0,0379 14.464 110 1
ВАРВАРИН СЕЛО 44 1,8505 17.783 6.600 10
ВАРВАРИН СЕЛО 45 1,0115 14.464 2.930 10
ВАРВАРИН СЕЛО 46 1,4980 16.242 4.866 10
ВАРВАРИН СЕЛО 47 0,0169 2.845 50 1
ВАРВАРИН СЕЛО 48 0,0244 14.464 71 1
ВАРВАРИН СЕЛО 49 0,1562 16.242 510 1
ВАРВАРИН СЕЛО 50 0,3426 17.783 1.220 1
ВАРВАРИН СЕЛО 51 0,0195 12.804 50 1
ВАРВАРИН СЕЛО 52 0,5008 14.464 1.500 10
ВАРВАРИН СЕЛО 53 0,0887 17.783 320 1
ВАРВАРИН СЕЛО 54 0,1083 7.825 170 1
ВАРВАРИН СЕЛО 55 0,1113 12.804 300 1
ВАРВАРИН СЕЛО 56 5,0000 9.130 9.130 10
ВАРВАРИН СЕЛО 57 1,0743 17.783 3.820 10
ВАРВАРИН СЕЛО 58 0,8634 16.242 2.805 10
ВАРВАРИН СЕЛО 59 0,0538 17.783 191 1
ВАРВАРИН СЕЛО 60 0,1658 16.242 540 1
ВАРВАРИН СЕЛО 61 0,0302 17.783 107 1
ВАРВАРИН СЕЛО 62 0,1915 17.783 681 1
ВАРВАРИН СЕЛО 63 0,3669 17.783 1.305 1
ГОРЊИ КАТУН 64 0,8104 16.242 2.635 1
ГОРЊИ КАТУН 66 2,0695 16.242 6.723 10
ГОРЊИ КАТУН 67 0,2637 16.242 860 1
ГОРЊИ КАТУН 68 0,5011 7.193 721 10
ГОРЊИ КАТУН 69 0,1691 14.464 500 1
ГОРЊИ КАТУН 70 1,0000 3.557 711 1
ГОРЊИ КРЧИН 71 1,7009 9.129 3.106 10
ГОРЊИ КРЧИН 72 0,0306 11.263 70 1
ГОРЊИ КРЧИН 73 0,0038 11.263 10 1
ГОРЊИ КРЧИН 74 0,3029 9.129 553 1
ГОРЊИ КРЧИН 75 0,3208 12.804 822 1
ДОЊИ КАТУН 76 0,2801 15.353 860 1
ДОЊИ КАТУН 77 0,3332 15.353 1.023 1
ДОЊИ КАТУН 78 2,3692 14.504 6.880 10
ДОЊИ КАТУН 79 1,4613 16.242 4.750 10
ДОЊИ КАТУН 80 0,4682 16.242 1.521 10
ДОЊИ КАТУН 81 0,8435 16.242 2.740 1
ДОЊИ КАТУН 82 0,9257 16.242 3.007 1
ДОЊИ КАТУН 83 0,2700 16.242 880 1
ДОЊИ КАТУН 84 1,0945 14.464 3.170 1
ДОЊИ КАТУН 85 1,2037 16.242 3.910 1
ДОЊИ КАТУН 86 0,7374 16.242 2.400 10
ДОЊИ КАТУН 87 0,3887 16.242 1.270 1
ДОЊИ КРЧИН 88 1,0095 11.263 2.280 10
ДОЊИ КРЧИН 89 1,0378 9.129 1.895 1
ЗАЛОГОВАЦ 90 0,8480 14.464 2.453 1
ЗАЛОГОВАЦ 91 0,0244 2.608 15 1
ЗАЛОГОВАЦ 92 0,0827 2.252 40 1
ИЗБЕНИЦА 93 0,0248 16.242 80 1
КАРАНОВАЦ 94 5,4458 6.978 7.600 10
МАЛА КРУШЕВИЦА 95 0,0173 3.201 15 1
МАЛА КРУШЕВИЦА 96 0,6886 11.263 1.551 10
МАЛА КРУШЕВИЦА 97 0,6328 11.263 1.425 10
МАРЕНОВО 98 0,4393 11.263 1.000 10
МАРЕНОВО 99 0,0241 2.252 15 1
МАРЕНОВО 100 2,8536 14.464 8.255 10
МАРЕНОВО 101 0,0150 2.845 10 1
МАСКАРЕ 102 9,4528 14.464 27.346 10
МАСКАРЕ 103 0,1548 17.783 550 1
МАСКАРЕ 104 0,0171 17.783 60 1
МАСКАРЕ 105 0,3955 17.783 1.410 1
ОБРЕЖ 106 7,0905 14.464 20.511 10
ОБРЕЖ 107 7,2955 11.233 16.390 10
ОБРЕЖ 108 10,0000 11.263 22.526 10
ОБРЕЖ 109 0,6738 17.783 2.400 1
ОБРЕЖ 110 5,3301 11.263 12.007 10
ОБРЕЖ 111 43,0666 16.124 138.900 1
ОБРЕЖ 112 2,0080 12.804 5.142 10
ОБРЕЖ 113 0,8356 12.533 2.095 10
ОБРЕЖ 114 1,7524 16.123 5.651 1
ОБРЕЖ 115 2,8825 16.242 9.364 1
ОБРЕЖ 116 1,1398 17.783 4.050 10
ОБРЕЖ 117 0,0569 16.242 185 1
ОБРЕЖ 118 0,0553 17.783 199 1
ОБРЕЖ 119 1,8921 17.783 6.730 10
ОБРЕЖ 120 0,3960 12.804 1.015 1
ОБРЕЖ 121 0,1500 17.783 540 1
ОБРЕЖ 122 0,4523 14.464 1.310 10
ОБРЕЖ 123 0,8240 12.804 2.110 10
ОБРЕЖ 124 0,2514 12.804 650 1
ОБРЕЖ 125 0,1020 12.804 261 1
ОБРЕЖ 126 0,6780 14.464 2000 10
ОБРЕЖ 127 0,1657 14.464 500 1
ОБРЕЖ 128 0,6075 14.464 1.757 10
ОБРЕЖ 129 0,4000 17.783 1.440 1
ОРАШЈЕ 130 0,0889 11.263 200 10
ОРАШЈЕ 131 0,8847 11.263 2.000 10
ОРАШЈЕ 132 0,5659 9.129 1.033 10
ОРАШЈЕ 133 0,5319 9.129 1.000 10
ОРАШЈЕ 134 0,6376 11.263 1.450 10
ОРАШЈЕ 135 0,1009 7.469 151 1
ОРАШЈЕ 136 0,2861 7.469 430 1
ОРАШЈЕ 137 0,1314 11.263 300 1
ОРАШЈЕ 138 0,1085 14.464 315 1
ОРАШЈЕ 139 0,0556 16.242 200 1
ПАЈКОВАЦ 140 1,9394 10.137 3.932 10
ПАЈКОВАЦ 141 0,8854 8.734 1.550 10
ПАЈКОВАЦ 142 1,2459 7.469 1.900 10
ПАЈКОВАЦ 143 0,2389 7.469 300 1
ПАЈКОВАЦ 144 0,0387 12.804 100 1
ПАЈКОВАЦ 145 0,3584 10.196 731 1
ПАЈКОВАЦ 146 0,0932 9.129 170 1
ПАРЦАНЕ 147 2,4282 11.263 5.500 10
ПАРЦАНЕ 148 0,0585 14.464 170 1
ТОЉЕВАЦ 149 1,0118 11.263 2.280 10
ТОЉЕВАЦ 150 1,9585 11.263 4.412 10
ТОЉЕВАЦ 151 0,1601 12.804 410 1
ТОЉЕВАЦ 152 0,2429 9.129 444 1
ТОЉЕВАЦ 153 0,1213 12.804 311 1
ЦЕРНИЦА 154 0,6446 17.783 2.300 10
ЦЕРНИЦА 155 0,7994 11.263 1.800 1

Укупно:                                                                  179,7013

Лицитациони корак износи 1.000 динара.

 1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у Општинском услужном сваког радног дана од 10 до 15 часова.

Контакт особа Зоран Бранковић, тел. 037-787-171.

 1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 2. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

за КО Бачина дана    17.12.2018. г. од 14 часова

за КО Бошњане дана  17  .12.2018.г.од 10 часова

за КО Варварин дана     17 .12.2018.г.од 7 часова

за КО Варварин Село  17  .12.2018.г. од 8 часова

за КО Горњи Катун     18 .12.2018.г. од 12 часова

за КО Горњи Крчин   17.12.2018.г.од 12 часова

за КО Доњи Катун дана   17.12.2018.г.од 11 часова

за КО Доњи Крчин дана  18.12.2018.г.од 11 часова

за КО Залоговац дана   17.12.2018.г.од 17 часова

за КО Избеница дана     18.12.2018.г.од 7 часова

за КО Карановац дана   18 .12.2018. г. од 14 часова

за КО Мала Крушевица    17.12.2018.г.од 13 часова

за КО Мареново дана  17.12.2018.г.од 15 часова

за КО Маскаре      17.12.2018.г.од 9 часова

за КО Обреж дана     18.12.2018.г.од 13 часова

за КО Орашје дана   18.12.2018. г. од 8 часова

за КО Пајковац дана   18.12.2018. г. од 9 часова

за КО Парцане дана    18.12.2018.г.од 16 часова

за КО Тољевац дана      18.12.2018.г.од 10 часова

за КО Церница дана    18.12.2018.г.од 15 часова

 1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
 2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
 3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
 4. 8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 5. 9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–          извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–          потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Варварин број: 840 – 2060740-09

 1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 2.  Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 3.  Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 4.  Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана у општинском услужном центру општине Варварин. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана  20.12.2018.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Oпштинске  управе општине  Варварин као и пријаве предате препорученом поштом  до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у скупштинској згради Општине Варварин, улица и број: Марина Мариновића бр 34., и то:

 1. К.О. Обреж  дана 26 .12.2018. године са почетком у 9 часова
 2. К.О. Бачина дана 26.12.2018.  године са почетком у 16 часова
 3. К.О. Доњи Катун дана 26.12.2018. године са почетком у 1530 часова
 4. К.О. Варварин село дана 26.12.2018. године са почетком у 7 часова
 5. К.О. Горњи Катун дана 26.12.2018. године са почетком у 730 часова
 6. К.О. Бошњане дана 26.12.2018. године са почетком у 8 часова
 7. К.О. Карановац дана 26 .12.2018. године са почетком у 830 часова
 8. К.О. Орашје дана 26 .12.2018. године са почетком у 16.30 часова
 9. К.О. Пајковац дана 26 .12.2018. године са почетком у 930 часова
 10. 10. К.О. Доњи Крчин дана 26 .12.2018. године са почетком у 10 часова
 11. 11. К.О. Горњи Крчин дана 26 .12.2018. године са почетком у 1030 часова
 12. 12. К.О. Церница дана 26 .12.2018. године са почетком у 11 часова
 13. 13. К.О. Маскаре дана 26 .12.2018. године са почетком у 1130 часова
 14. 14. К.О. Избеница дана 26 .12.2018. године са почетком у 12 часова
 15. 15. К.О. Парцане дана 26.12.2018. године са почетком у 1230 часова
 16. 16. К.О. Мареново дана 26 .12.2018. године са почетком у 13 часова
 17. 17. К.О. Залоговац дана 26 .12.2018.  године са почетком у 1330 часова
 18. 18. К.О. Варварин дана 26 .12.2018. године са почетком у 14 часова
 19. 1 К.О. Тољевац дана 26 .12.2018. године са почетком у 1430 часова
 20. 20. К.О. Мала Крушевица дана 12.2018. године са почетком у 15 часова

VI

– Плаћање закупнине –

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде   преко Oпштинске  управе општине  Варварин.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли Општинске управе Варварин и месним канцеларијама, и на веб презентацији општине Варварин , с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од првог наредног радног дана од дана објављивања на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

0 0 гласова
Article Rating
Претплати се
Обавести ме о
guest
0 Comments
Повратне информације
Прикажи све коментаре
0
Ваш коментар на ову вест?x
()
x