Рок за замену старих возачких дозвола 10. јун 2017.

Рок за замену старих возачких дозвола за нове биометријске је 10. јун 2017. године, а после…