Путеви у Риљцу, Рујишнику, Малој Дренови и Пољни добили асфалт

На подручју трстеничке општине настављају се грађевински радови, односно асфалтирања деоница некатегорисаних путева. У насељеном месту…