Рани јавни увид за коридор пруге Београд – Ниш

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Ниш.

Рани јавни увид, у трајању од 15 дана, одржаће се од 15. до 29. августа 2019. године у просторијама градске управе за планирање и изградњу градова Ниша, Јагодине и Крушевца и зградама скупштина општина Велика Плана, Лапово, Баточина, Ћуприја, Свилајнац, Параћин, Ћићевац, Варварин и Алексинац, као и на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединицама локалне самоуправе у обухвату предметног просторног плана.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде овог просторног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања.

Тим поводом позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектору за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а, 11 000 Београд и јединицама локалне самоуправе, у току трајања раног јавног увида, закључно са 29. августом 2019. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде Просторног плана могу утицати на планска решења.

One thought on “Рани јавни увид за коридор пруге Београд – Ниш

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *