Позив на јавне консултације за реализацију пројекта “Моравски коридор”

Сагласно стандардима Међународне финансијске корпорације (IFC PS 5) Коридори Србије д.о.о. позиваjу јавност, органе и заинтересоване организације на Јавне консултације поводом израде Студије процене утицаја на животну средину и друштво,…

855 + 16 = 871

COVID-19, ОПШТИНА ВАРВАРИН