Планска искључења електричне енергије за 19.01.2024.

Огранак Електродистрибуције Крушевац изводиће радове са циљем унапређења квалитета снабдевања електричном енергијом корисника, превенције кварова и припреме дистрибутивне мреже за предстојећу сезону.

Планска искључења електричне енергије за 14.01.2024.

Због неопходних радова на отклањању квара у трафостаници ТС 35/10 kV Рековац, која је у власништву ЕДС-а, насталог услед хаварије на трафо растављачу, а како би се успоставило нормално снабдевање…

Планска искључења електричне енергије за 19.10.2023.

Због радова на далеководу без електричне енергије у четвртак, 19. октобра, биће насељена места Мареново, Залоговац, Парцане и Глобаре, у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова, обавештавају из крушевачког огранка Електродистрибуције Србије.

Планска искључења електричне енергије за 17.10.2023.

Због радова на мрежи ниског напона без електричне енергије у уторак, 17. октобра, биће део насељеног места Село Варварин, у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова, обавештавају из крушевачког огранка Електродистрибуције Србије.

Планска искључења електричне енергије за 13.10.2023.

Због радова на сечи растиња у зони далековода без електричне енергије у петак, 13. октобра, биће потрошачи из Доњег, Средњег и Горњег Крчина, Карановца и Мале Крушевице, у временском периоду…

Планска искључења електричне енергије за 14.09.2023.

Због радова на мрежи ниског напона без електричне енергије у четвртак, 14. септембра, биће део насељеног места Бошњане (ТС 6), у временском периоду од 09:00 до 14:00 часова, обавештавају из крушевачког огранка Електродистрибуције…

Планска искључења електричне енергије за 13.07.2023.

Због ремонта нисконапонске мреже без електричне енергије у четвртак, 13. јула, биће повремено делови насељеног места Село Варварин, у временском периоду од 08:30 до 14:00 часова, обавештавају из крушевачког огранка Електродистрибуције Србије.

Планска искључења електричне енергије за 15.06.2023

Због сече растиња у зони нисконапонске мреже без електричне енергије у четвртак, 15. јуна, биће насељено место Горњи Катун, у временском периоду од 09:00 до 11:00 часова, обавештавају из крушевачког…

Део општине Варварин без електричне енергије 28. маја од 7 до 15:00

Због радова на далеководу који напаја део општине Варварин, у временском периоду од 07 до 15:00 часова, у недељу 28. маја 2023. године, доћи ће до престанка снабдевања електричном енергијом,…

Планска искључења електричне енергије за 27.04.2023

Због радова на ревизији трафостанице без електричне енергије у четвртак, 27. априла, биће насељено место Бошњане, у временском периоду од 08:30 до 14:00 часова, обавештавају из крушевачког огранка Електродистрибуције Србије.

Део општине Варварин без електричне енергије 20. априла од 9 до 14:30

Због ревизије трафо станице која напаја део општине Варварин, у временском периоду од 09 до 14:30 часова, у четвртак 20. априла 2023. године, доћи ће до престанка снабдевања електричном енергијом,…

Планска искључења електричне енергије за 17.03.2023.

Због радова на далеководу без електричне енергије у петак, 17. марта, биће насељена места Село Варварин, Бошњане, Маскаре и Мрзеница, у временском периоду од 10:00 до 12:00 часова, обавештавају из…