Усвојени буџет града Крушевца и Програм развоја града за 2017. годину

На 9. седници Скупштине града Крушевца, која је одржана јуче, а којом је председавала председник Скупштине Јасмина Палуровић, одборници су усвојили Одлуку о буџету града Крушевца за 2017. годину и Програм развоја града Крушевца за 2017.годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци  утврђени су у износу од 3.707.350.385 динара. Приходи и примања буџета планирани су у износу од 3.443.134.976 динара и већи су у односу на износ планиран Одлуком о ребалансу буџета за 2016. годину за 20,8%. Расходи и издаци буџета града Крушевца за 2017. годину планирани су у износу од 3.433.134.976 динара. У односу на 2016. годину дошло је до повећања средстава која су намењена Буџетском фонду за финансирање активне политике запошљавања и Буџетском фонду за подстицање развоја пољопривреде,  док су износи Буџетског фонда за популациону политику и Буџетског фонда за развој младих талената планирани на приближно истом нивоу као у 2016. години.

Програмом развоја града Крушевца за 2017. годину планиране су инвестиционе активности из буџета  у 2017. години, као и активности јавних предузећа, установа и месних заједница, а приоритет су и у овој години: водоснабдевање и канализациона мрежа, реконструкција и изградња улица  и путева, гасификација и топлификација, улагање у основно и средње образовање, дечју и социјалну заштиту и економски развој.

Одборници су усвојили Локални акциони план запошљавања, којим је  опредељено  23.000.000,00 динара за  реализацију четири програма и то: Субвенција за самозапошљавање, Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, Програм јавних радова и Програм стручне праксе. Средства за самозапошљавање одобраваће се у виду субвенције  у  једнократном износу од 180.000,00  динара по кориснику, а за особе са инвалидитетом у износу од 220.000,00 динара по кориснику. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, које могу остварити послодавци из приватног сектора, првенствено мала и средња предузећа, износи 150.000,00 динара по кориснику, а за запошљавање особа са инвалидитетом, радно способних корисника новчано социјалне помоћи, младих до 30 година старости са статусом деце палих бораца и детета без родитељског старања, 180.000,00 динара по кориснику.

Усвојен је Кадровски план Градске управе града Крушевца, Градског правобранилаштва и Службе месних заједница за 2017. годину и Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Градске управе,  којом се образују нове унутрашње организационе јединице Градске управе и то: Одељење за управљање људским ресурсима, Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и Кабинет Градоначелника, као посебна организациона јединица, а досадашње Одељење за Скупштинске послове организује се као Одељење за послове органа града.

Одлуком о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама извршено је усклађивање износа локалне комуналне таксе са просечном зарадом по запосленом на територији града Крушевца за период  јануар-август 2016. године, према подацима Републичког завода за статистику, а у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о боравишној такси, чији износ није мењан од 2009. године, утврђена је нова цена боравишне таксе за територију града и Рибарске Бање у износу од 100 динара и 70 динара за територију Јастрепца.

Скупштина је једногласно усвојила Одлуку о проширеним правима у области борачке и борачко инвалидске заштите на територији града Крушевца, којом се утврђују додатни облици заштите  бораца, ратних и мирнодопских војних инвалида, цивилних инвалида рата, чланова породица умрлих војних инвалида и цивилних инвалида рата, чланова породица погинулих бораца и чланова породица цивилних жртава рата.

Овом Одлуком  установљено  је право на једнократну новчану помоћ у сврху лечења тежих болести и то највише два пута у једној календарској години, тако да укупан износ исплаћених помоћи не прелази 20% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији,  као и право припадника ове популације, који немају редовна месечна примања,  на накнаду трошкова превоза у висини цене аутобуске карте једном годишње, када их надлежни орган упути или их позове у  друго место ради лекарског  прегледа или стационарног лечења. О правима из ове Одлуке одлучује Решењем надлежна служба за послове борачко инвалидске заштите – Одељења за друштвене делатности Градске управе града Крушевца на основу поднетих захтева и документације.

Измењена је и допуњена Одлука о ауто-такси превозу  путника на територији града Крушевца,  чијом применом је омогућено да предузетници који обављају такси превоз могу имати више такси возила и више такси возача запослених код предузетника.

Образован је Савет за безбедност са задатком да разматра и проучава питања везана за безбедност на територији Града,  предлаже предузимање мера за побољшање заштите и сигурности грађана, врши анализу и утврђивање узрока који утичу на безбедност грађана, ради на изради имплементације пројеката превенције, којима се делује на поједине безбедносне проблеме у граду.

Усвојени су програми рада јавних предузећа и установа, чији је оснивач Град, за 2017. годину. За вршиоца дужности директора ЈП ”Аеродром Росуље” Крушевац именован је Миодраг Вељковић, на период до једне године.

Донета је Одлука о изради Плана детаљне  регулације гробља у Треботину и дата сагласност на Одлуку да Јавно предузеће за урбанизам и пројектовање Крушевац оснује привредно друштво за Геодетске услуге “Геоурбан” д.о.о. Крушевац.

0 0 гласова
Гласање за чланке
Претплати се
Обавести ме о
guest

0 Коментари
Повратне информације
Прикажи све коментаре
0
Ваш коментар на ову вест?x