Семинар “Активирајмо ученике подстицајним задацима” одржан у ОШ “Јован Курсула”

У Основној школи “Јован Курсула” у Варварину одржан је семинар под називом “Активирајмо ученике подстицајним задацима”…